• 0 212 609 00 54 - 0850 532 10 61- 05548943739 -05538740563
  • info@melodisanatakademi.com

EĞİTİMLER

Melodi Sanat Akademisi
Enstrüman Eğitimi

İçerik bilgileri

Melodi Sanat Akademisi
Resim Eğitimi

1- Göz-el koordinasyonunu sağlar
2- Zekasını geliştirir ve kişilik özelliklerini ortaya çıkarır
3- Kelimelerle kendini ifade etmekte zorlanan çocuklar resim çizerek bu imkanı bulabilirler
4- Hayal dünyalarının gelişmesine yardımcı olurlar
5- Renkleri tanımasını kolaylaştırır
6- Kompozisyon yeteneklerini arttırır 
7- Özgüvenlerinin gelişmesini sağlar
8- Korkularını açığa vurulmasını sağlar ve çocuğa bu konuda yardımcı olmak için kapıları açar 
9- Yetenekli sanatçılar yetişmesine olanak sağlar
             Çocuklar için resim dersini mutlaka incelemeli ve eğer ilgisi varsa mutlaka yönlendirmelisiniz.. Bu yaşta yeteneklerini keşfetmek hem kişisel hemde zihinsel
gelişimi açısından oldukça fayda sağlayacaktır..

Melodi Sanat Akademisi
Satranç Eğitimi

1- Kötü alışkanlıklar edinilmesine engel olur
2- Planlı hareket etmenin önemini ve gerekliliğini kavratır
3- Süratli, doğru ve çabuk düşünebilmeye yardımcı olur,olaylara doğru yorumlarla yaklaşabilme yeteneklerini geliştirir
4- Kişiliği ve karakteri olumlu yönde etkiler ve geliştirir
5-"Kendine güven" duygusu aşılar ve bunu geliştirir
6- Kendi güç ve yeteneklerini daha iyi tanıyarak, bireysel güç ve yetenekleri açığa çıkarmaya ve bireysel doğru kararlar alabilmeye yardımcı olur
7- Dikkatini tek konu üzerinde yoğunlaştırabilme alışkanlığı kazandırır
8- Diğer ders konularının daha iyi anlaşılıp kavramasına yardımcı olur.Bilimselliğiön plana alarak doğru araştırmalar yapmaya yönlendirir
9- Konulara karşı şüpheci yaklaşımı benimsetir,onları ezberci zihniyetten uzak tutar 
10- Kişilerin olumsuz bir yönünü, eksikliğini veya bir davranış bozukluğunu hızlıca ortaya çıkarır
11- Mücadeleci bir ruh yapısına sahip olmayı benimsetir

Melodi Sanat Akademisi
Drama Eğitimi

1. Tanışma egzersizi
2. Hayali istek ya da meslek anlatma
3. Mektup Egzersizi
    a) Kendine mektup
    b) Arkadaşına mektup
    c) Aileye mektup
4. Heykel Tamamlama 
5. Toplu Heykel Canlandırma
6. Hikaye Tamamlama
7. Hikayeleri Akışına Göre Tamamlama
8. Aile Meslek Tanıtma ve Canlandırma
9. Göz Teması
10. Çevre Gözlem ve Kendini Gözleme
11. Vücut Güven Oyunu 
12. Doğaçlama Hikayeler
13. Hikaye Yazma Oynama
14. Vücut Hareketleri (duyguları vücuda yansıması)
15. Karakterlerini Belirleyen 3 Özelliğini Belirleme ve Hikayeyle Anlatma 
16. Ayna Egzersizi (göz beden)
17. Oyuncak Egzersizi
18. Radyo Tiyatrosu
19. Tiyatro Oyun Eleştirisi
20. Ritim 
21. Yabancılaşma 

Melodi Sanat Akademisi
MENTAL ARİTMETİK

  • Yüksek konsantrasyon,

  • Gelişmiş dinleme becerileri,

  • İleri seviyede analitik düşünme yeteneği,

  • Hızlı matematik becerileri,

  • Güçlü hayal gücü,

  • Odaklanma kolaylığı,

  • Gelişmiş hafıza gücü,

  • Gelişmiş yaratıcı problem çözme yeteneği,

  • Hızlı zeka gelişimi.