• 0 212 609 00 54 - 0850 532 10 61- 05548943739 -05538740563
  • info@melodisanatakademi.com

Blog Detay

Müzik ve Beyin: Şarkı Söyleme Yeteneği Korunmuş Afazi Olgusu
  • Gönderen: Admin
  • 24.03.2017 16:02:56

Ağır afaziye rağmen şarkı söyleme yeteneğinin korunabildiği uzun yıllardır bilinmektedir. Lezyon çalışmalarına dayanarak özellikle melodi üretiminde sağ hemisferin daha baskın olduğu öne sürülmüştür. Bu çalışmada akut sol hemisferik infarkta bağlı akıcı olmayan afazisi olan, şarkı sözlerini konuşma dilinde söyleyemez iken, melodinin ilk bölümü söylendiğinde bildiği şarkıyı müzikal hatasız söyleyebilen 50 yaşında bayan olgu sunulmuştur.

Olgunun bildiği bir şarkıyı söylerken uygulanan fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme (fMRG) çalışmasında bilateral anterior temporal, mezensefalik ve sağ derin temporal aktivasyon gözlendi. Müziksel işlevler sırasında hemisferik baskınlık ve serebral ağlar, olgumuzdaki radyolojik bulgu ve son nörogörüntüleme çalışmaları ışığında tartışılmıştır. Afazik olguların müzikal tedavi ile iyileşmelerinin hızlanabileceği ayrıca vurgulanmıştır.

  Facebook'ta Paylaş   Tweetle