• 0 212 609 00 54 - 0850 532 10 61- 05548943739 -05538740563
  • info@melodisanatakademi.com

Blog Detay

ZEKANIN MÜZİK YETENEĞİNE ETKİSİ
  • Gönderen: Admin
  • 24.03.2017 16:04:18

Bu çalışmada; müzik yeteneğinin norma l ve düşük zekalı­ lardan farklı olarak üstün zekalılarda görünme oranı araştırılacaktır.

Widme r (1994) Viyana Üniversitesinde yaptığı bi r araştırmada müzik eğitiminin IQ arttırdığı yolunda bi r ver i elde etmiş­ tir .

Aynı zamanda Widmer , 1 yıllık "müziÎT eğitiminin IQ'y u 10_ pua n kada r arttırabileceğini belirtmiş ve özellikle il k 7 yılda yapılan müzik eğitiminin beyin gelişiminde etkil i olduğu üzerinde durmuştur. B u veri, Guilford'un zeka tanımını destekler görünmüştür.

Guilford' a göre zeka; içinde müzik yetene­ ğinin de bulunduğu pek çok yetenekten oluşmuştur. Guilford'un bakış açısına göre zeka ele alınacak olursa, WMrner^_jierüer i kolayca açıklanabilir._Müzik yeteneği zekayı oluşturan parçalard a n bir i olduğu için müzik eğitiminin artması, zekanın artma ­ sına sebep olmuştur. Bunu n yanısıra, zeka fizyolojik ve nörolojik bi r gerçek olar a k beynin ve beyin kabuğunun bi r ürünü olarak görülmektedir. Ncrolojlk. açıdan konuy a bakıldığında üstün zekalılarda fronta l lobun ve b u lobu n diğer bölümlerle olan bağlantısının üst düzeyde olduğu söylenmektedir (Kulaksızoğlu, 1995). B u nedenle müzik yeteneğinin lokalize olduğu pareta l lobla fronta l bölgenin ve bey i n kabuğu arasındaki bağlantılar üstün zekalı insanlarla daha fazladır.

  Facebook'ta Paylaş   Tweetle