• 0 212 609 00 54 - 0850 532 10 61- 05548943739 -05538740563
  • info@melodisanatakademi.com

Derslik Bilgisi

1- Kötü alışkanlıklar edinilmesine engel olur
2- Planlı hareket etmenin önemini ve gerekliliğini kavratır
3- Süratli, doğru ve çabuk düşünebilmeye yardımcı olur,olaylara doğru yorumlarla yaklaşabilme yeteneklerini geliştirir
4- Kişiliği ve karakteri olumlu yönde etkiler ve geliştirir
5-"Kendine güven" duygusu aşılar ve bunu geliştirir
6- Kendi güç ve yeteneklerini daha iyi tanıyarak, bireysel güç ve yetenekleri açığa çıkarmaya ve bireysel doğru kararlar alabilmeye yardımcı olur
7- Dikkatini tek konu üzerinde yoğunlaştırabilme alışkanlığı kazandırır
8- Diğer ders konularının daha iyi anlaşılıp kavramasına yardımcı olur.Bilimselliğiön plana alarak doğru araştırmalar yapmaya yönlendirir
9- Konulara karşı şüpheci yaklaşımı benimsetir,onları ezberci zihniyetten uzak tutar 
10- Kişilerin olumsuz bir yönünü, eksikliğini veya bir davranış bozukluğunu hızlıca ortaya çıkarır
11- Mücadeleci bir ruh yapısına sahip olmayı benimsetir